Sunday, September 2, 2012

Labor Day Weekend Picnic

DSC_2000.jpg

DSC_2002.jpg

Here is Noah, Desi’s grandson, jumping into the pool.

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

Henry, Noah, and Triana in the pool.

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

Uncle Glen helping Henry swim.

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

DSC_2002.jpg

Triana jumping on the trampoline.

DSC_2002.jpg

No comments: